ശിൽപ്പി

 

എത്ര അടർത്തിയെടുത്തിട്ടും
മുഴുമിക്ക വയ്യ നിൻ രൂപം
വെണ്ണക്കലിൻെറ പാഴ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം
പോകേണം ഇനിയും .
വെണ്ണക്കല്ലിനെ നീയാക്കേണം

മിഴിമുമ്പിൽ നീയില്ല
മധുരക്കിനാവിൽ നിറഞ്ഞ
മധുരമായിരുന്നു നിൻ മുഖം
പുഴപോലെ പുളഞ്ഞ മേനിയിൽ
അഴകും ആഭരണങ്ങളും
നക്ഷത്ര ശോഭയാൽ തെളിഞ്ഞിരുന്നു

മറയായ് മരങ്ങളൊന്നും
പകലിൽ നിഴലായ് നീളുമാക്കിനാവിൽ കണ്ടില്ല
അത് രാത്രി യുടെ കിനാവ് മാത്രം .
വെണ്ണക്കല്ലേ മാനവ ജീവൻ പകരാനാവില്ലെങ്കിലും
നീ അവളായ് മാറും വരെയ്ക്കും
ആ നിദ്രാനുഭൂതിയൊരു വേദന,
കണ്ടത് പാഴ് കിനാവാവാതിരിക്കാൻ പ്രേരണയും
നിന്നെ കൊത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ
പിന്നെ സ്വയമൊരു വിരൂപമാം ശില്പതുല്യൻ.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English