അമ്മേ മടങ്ങുക

അമ്മേ പോകയോ…

തമ്മിൽ പറയാത്ത, തീരാത്ത

കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയി-

ട്ടെന്നമ്മ പോകയോ…?

ജനിമൃതികൾ ബന്ധിക്കു-

മിടനാഴിതന്നേതു

തിരിവിലായമ്മനടക്കുന്നു

തിരികെ നോക്കാതൊന്നു

മിണ്ടാതെ, കരയും വിളിക്കൊരു

മറുമൊഴി ചൊല്ലാതെ…?

“എന്തെന്നി”തെന്നുമുഖം

ചേർക്കുമച്ഛനെ,

“അമ്മേ, യമ്മേ”, ശബ്ദമില്ലാതെ

സ്തംഭിക്കുമെന്നേ, ‘യരുതേ,

നിസ്സാരം’! വിലക്കാതെയെന്തേ?

നേരും പുലരുന്നു…

പുകയുമടുക്കളക്കോണിൽ

വിറയ്‌ക്കുന്നു മാറാല-

ഇരുൾ തിന്ന പൈക്കളമറുന്നൂ…

തുളസിത്തറയ്‌ക്കുമേൽ

കരിന്തിരിയി-

ലുറുമ്പു നീളുന്നു.

മച്ചിലെപ്പരദൈവ-

തട്ടകത്തിൽ നേദ്യ-

മീച്ചയാർക്കുന്നൂ-

കദളിക്കുല ചീയുന്നു.

നിറഞ്ഞ പത്തായത്തിന്റെ

താക്കോലു കണ്ടില്ല.

അമ്മേ, ഞാനെന്തു ചെയ്യേണ്ടൂ…

ഇന്നലെച്ചൊല്ലിയ

പാഴ്‌ക്കടും വാക്കിൻ

കടമുണ്ടെനിക്ക്‌,

മടങ്ങുക; തമ്മിൽ

പറയാത്ത, തീരാത്ത

കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയി-

ട്ടെന്നമ്മ പോകല്ലേ…

Generated from archived content: poem3_june24_07.html Author: ushamenon_kanjiramattom

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here