മുഖാമുഖം

ചിരകാലമായ്‌ നമ്മളിരുപേർ

തിരശ്ശീലയ്‌ക്കിരുപുറം നില്‌ക്കു-

ന്നരങ്ങോ കൊഴുക്കുന്നു.

പകരുന്നു, വാങ്ങിയൊഴിയുന്നു

പകിട്ടുളള പലവേഷമനവധി

കാണികളിരമ്പുന്നു.

കലിയലർച്ച, ചതിയെരിച്ച മൗനം,

കരിയണിഞ്ഞ രൗദ്രം,

മുടിയണിഞ്ഞ സാമം,

കനലൊളിച്ച നർമം,

പടയെടുത്ത പ്രണയം,

പടമുരിഞ്ഞ വിരഹം,

ചിതലരിച്ച ശോകം….

-പഴുതിലായില്ലതൊന്നുമേ

പലതാം പകർന്നാട്ടമെത്രയായ്‌;

ലക്ഷണഭദ്രം മുഖങ്ങളും!

“സമയമായില്ല”-യവനികയ്‌ക്കപ്പുറം

പരതുമെൻമിഴിനേർക്കു

നിൻമൃദുമന്ത്രണം.

“സമയമെന്നാകും”-തളർന്ന

കാതിൻമുന്നിലിടയിളക്കങ്ങൾ

നിറപീലിത്തിളക്കങ്ങൾ…

ഇനിയുമെന്തിച്ഛ നിറവേറ്റുവാൻ,

മറനീങ്ങിയറയും അരങ്ങുമൊന്നാകുവാ-

നിരുവർ നാമിങ്ങു മുഖാമുഖം നില്‌ക്കുവാൻ,

കൂടിയൊന്നാടുവാൻ….

സമയമായ്‌… സമയമായ്‌…

Generated from archived content: poem2_may24_06.html Author: ushamenon

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here