ഒരു കുണ്ടാണു വീടിന്നു പിന്നിൽ

ഒരു കുണ്ടാണു വീടിന്നു പിന്നിൽ

വീടു മുഴുവനായെന്നതിലടിതെറ്റി വീഴുമെ-

ന്നറിവെത്തിടാഞ്ഞു, മിടിഞ്ഞൂള്ളൊരരികിലെ

മുറിയിൽ തളച്ചിട്ട കാറ്റിനെ ജനൽ വഴി

കുഴിയിലെയ്‌ക്കൂതിയിറക്കിയും

കുഴിനികത്താൻ, വീടിന്നുൾത്തടം കാക്കുവാൻ

ശ്വാസവേഗങ്ങളെ, എന്റെ പേശീബലങ്ങളെ

ഒന്നിച്ചു ഞാൻ നിവേദിച്ചു തീർത്തു.

കുഴിനിറ,ഞ്ഞിരുൾ മുറിയിലേയ്‌ക്കാണ്ട്‌ കവിയുന്ന-

തിരുളിന്റെ യാതപച്ചുഴികളിൽ ഞാൻ

പ്രളയമാകട്ടെയിനി, യിക്കുഴിയിലാത്മാക്കൾ-

ക്കുദകമാകട്ടെയെൻ ശേഷജൻമം.

Generated from archived content: poem_dec1_08.html Author: unni_parathoor

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here