പുണ്യ റമദാൻ

പാരിലാകെ
കാരുണ്യത്തിൻ പ്രഭചൊരിഞ്ഞ്
റംസാൻ ചന്ദ്രിക
വാനിൽ തെളിഞ്ഞു

വിശ്വാസിതൻ
കണ്‍റ്റഹ്ണ്ഠങ്ങളില്‍ൽ
ഭക്തിസാന്ദ്രമാം
തക്ബീറ് ധ്വനികൾ

നാടെങ്ങും
നാതനു ശുകൃ്ചെയ്യുവാൻ
പള്ളികളിൽ വൻ ആരവം

പൈതങ്ങൾ
തൻ അധരങ്ങളിൽ
തക്ബീറ് ധ്വനികളാൽ തീർത്ത
ഇശലുകൾ

ധനികനും, യാചകനും
വ്രതത്താൽ തുല്ല്യമായ്
വിശപ്പറിയും നാളുകൾ

വിശ്വാസിതൻ മനം
പാപങ്ങളകറ്റി
പരിശുദ്ദമാക്കും ദിനങ്ങൾ

ആയിരം മാസങ്ങൾക്കു
തുല്ല്യമാം
ഒറ്റ രാവുകളടങ്ങുമീ
മാസം

ശവ്വാൽ പിറവി
വാനിലുദിച്ചാൽ
വിടചൊല്ലി
അപ്രത്യക്ഷമാകുമീ
നിന്നെ,

തക്ബീറ് ധ്വനികളുമായ്
കാത്തിരിയ്ക്കും
മാസങ്ങൾതാണ്ടി
നിൻ പൊൻപിറ
മാനത്തുദിയ്ക്കും വരേക്കും..

Generated from archived content: poem6_june16_15.html Author: subair_valiyakammuttakath

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here