രാമൻ എരിയുമ്പോൾ….

രാമായണം കത്തുന്നു;

രാമനും സീതയും

ശിംശിപച്ചോട്ടിൽ “നീ-

പണ്ടേ പിഴച്ചെന്നു,-

മില്ല” യെന്നും കയർക്കുന്നു.

പണ്ടു മൂക്കും മുലയും രാമ-

ഖഡ്‌ഗമറുത്തോളൊരുത്തി;

ത്രേതായുഗത്തിലെ പീഡിത,

“നിന്റെ പാപം ചിതയാകുന്നു,

ശൂർപ്പണഖ-ഇവളിനി

മൂക്കും മുലയുമില്ലേലുമീ

കെട്ടിടക്കാട്ടിൽ മരുവും, നീ

നാലുംകൂടും മുക്കിലെല്ലാം

കണ്ടവർ കണ്ടവർ കൂട്ടും,

ചിതയിൽ മുനിഞ്ഞീടു”മെന്ന്‌

ശാപവർഷം തുടരുന്നു.

രാമരാജ്യപ്പുരാവൃത്ത-

സിംഹാസനത്തിൽ ജ്യേഷ്‌ഠ-

പാദസേവയ്‌ക്കിരന്നവൻ

നഷ്‌ടബോധത്തിന്റെയീ

പിൽക്കാലക്കനൽചൂടിൽ

വെന്തു; താനേ ശപിയ്‌ക്കുന്നുഃ

“നഷ്‌ടമാക്കിയൊരു ജന്മ-

സൗഖ്യ,മിവനേ വിഡ്‌ഢി!”

ചുറ്റുമുണ്ടു കുരങ്ങൻമാർ

തൻ ‘തിരുമേനിയെ’ച്ചുടും

നാട്ടുനീതിയിൽ തങ്ങൾക്കാവും-

മട്ടിലെണ്ണയും കോരുന്നു!

മുവ്വരക്കണ്ണൻമാർ വീണ്ടും

തന്നാലായൊരു പാലം

കാലഹൃദയത്തിൽ നിന്നും

അന്ധമൂകതയിലേക്കു രാമാ!

മെല്ലെമെല്ലെപ്പടുക്കുന്നു…

രാമനെരിയുന്നു, സീതയും.

സീതാപരിത്യാഗപാപം

തീർക്കുവാനഗ്നി താനേയിനി…

മുക്കുപണ്ടമോ, പൊന്നോ

സീത,യീ തീ തെളിയിക്കും,

പാതിവ്രത്യമോ സത്യം-ഈ

ഭൂമി തെളിയിക്കും…

ഭക്തവാത്സല്യം കാത്ത-

രാമാ! ഈ കൂര,മ്പൊളിയമ്പ്‌

‘ബൂമറാങ്ങ’ത്രെ, ജന്മാന്തങ്ങൾ

ചുറ്റിത്തിരിയും, തിരിച്ചെത്തും-

തീയായ്‌, കലിയായ്‌, കാലമായ്‌…

പൊട്ടിത്തെറിക്കും വിശ്വാസ-

മൊട്ടുക്കു ചുട്ടുവേവും

നിന്റെ ചിതയായ്‌

നേരു തെളിയിക്കും-

(കാര്യകാരണം ജന്മം!!)

പോയെങ്കിൽ ദശരഥൻ,

പോയെങ്കിലുമയോദ്ധ്യയും(?)

മോഹങ്ങളിൽ മായാതെ

കൈകേയി തൻ ചെകിടിൽ

മെല്ലെ കുശുക്കുന്നു മന്ഥരഃ-

“കാലം കലി; രാമന്റെ ചിത

നീ നിന്റെ മകനാൽ കൊളുത്തൂ…

കാലം കലി; ഈ രാജ്യശാസനം

ഞാനെന്റെ വരുതിയിൽ നിർത്താം…”

Generated from archived content: poem2_aug31_05.html Author: sreekrishnadas_mathur

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleരണ്ടു കവിതകൾ
Next articleഓണപ്പെൺകൊടി
Avatar
പത്തനംതിട്ടയിലെ മാത്തൂർ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു. മാതാവ്‌ഃ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാമ്മ, പിതാവ്‌ഃഃ ശ്രീ ജനാർദ്ദനൻ നായർ. പ്രവാസപ്രദക്ഷിണവഴിയിലും കവിത കൂടെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മദ്രാസിൽ ഒരു സ്വകാര്യസ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിചെയുന്നു. തപാൽ ഃ ശ്രീകൃഷ്ണദാസ്‌ മാത്തൂർ, ചെറുവള്ളിൽ വീട്‌, മാത്തൂർ തപാൽ, പത്തനംതിട്ട-689657, ഫോൺഃ 0468-2354572. ബ്ലോഗ്‌ഃ www.mathooram.blogspot.com ഇ-മെയിൽഃ s.mathoor@rediffmail.com Address: Phone: 09940556918

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here