രണ്ടു വിലാപങ്ങൾ

1; eSYflc

aÎlujgks’l tsRy afjhkdX#
KujGÌkalcÙjsh K,²ÙjH
BlR KgkdjSÌldk’SÓl;
KX]lqvuksm YexuÙjH BlR
-ÞkSeldk’SÓl;
sspiSa rjsRy LGöekcfdÙjH
elyu]
Lh´lukcclu pkG>hR tS’l LGöA#

2; ely eSYflcjSrlm


dlhlïgÍxjShs]s’
dÏjSvGÙiSr
eSYflSc;;;;;tsRy >hSa
|sflgk elyukSmukA
-ukcc
Lfjsr fdG]lRSel’
Qgk vkMjd
ejy]kAisguln
|sflgk vkMjdukSmukA
-ukcc
Lfjsr Kgk]lR Sel’
fJ
wIhj]kAisguln;

Generated from archived content: poem1_nov11_06.html Author: santhosh_babu

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English