മായക്കണ്ണാടി

ഇന്നെനിക്കൊരു കണ്ണാടി വേണം
വിഷാദം കുടിവച്ച
എന്റെ മുഖം കാണാനല്ല
പ്രണയം പൊൻ കസവുചാർത്തിയ
നിന്നകത്തളം കാണാൻ
ഇന്നെനിക്കൊരു കണ്ണാടി വേണം

ഇന്നെനിക്കൊരു നെയ്ത്തിരി
നാളം വേണം
ഇരുൾ വീണ വഴിയിൽ
നുറുങ്ങു വെട്ടത്തിനല്ല
അനുരാഗ വഴിയിൽ
നിൻ ശ്രീലകത്തു കൊളുത്തി വക്കുവാൻ
ഇന്നെനിക്കൊരു നെയ്ത്തിരി നാളം വേണം ….

ഇന്നെനിക്കൊരു
നീരുറവ വേണം
ദാഹ ജന്മങ്ങളിൽ
തെളിനീരരുളാനല്ല
നിന്നനുരാഗ വിപഞ്ചിക
തേടി തളർന്നോരാത്മാവിന്റെ
ദാഹ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ തീർക്കാൻ
ഇന്നെനിക്കൊരു നീരുറവ വേണം …

ഇന്നെനിക്കൊരു തണൽ ചില്ലവേണം
വേനൽ വഴികളിലുഴ റി തപിക്കും
വിഹ്വല ജന്മങ്ങളിൽ വിശ്രാന്ത
ഗേഹ മാകുവാനല്ല ,
ഗ്രീഷ്മ ശൈലങ്ങളിൽ
പ്രണയ പരാഗമായ്
നീ വരും നേരം നിന്നെ ഇള വേൽക്കുവാൻ
ഇന്നെനിക്കൊരു തണൽ ചില്ല വേണം

Generated from archived content: poem3_july13_15.html Author: sajiv_kizhakkeparambil

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here