ഓട്ടക്കലത്തിലെ ഓണം

ഓർക്കുന്നു ഞാനെന്റെ

ഓർമ്മയാം പൂക്കാല-

ബാല്യത്തിൽ നിറയുന്ന

ഓണക്കാലം….

അത്തമുദിക്കുംമുമ്പെ-

ത്രയോമുമ്പെന്റെ

ചിത്തം നിറയുന്ന

ഓണക്കാലം……….

പൂക്കളിൽ തുമ്പിയും

തുമ്പയിൽ ഞങ്ങളും

തൊടിയിലായ്‌

തുള്ളിക്കളിച്ച കാലം….

ഇല്ലായ്‌മകൊണ്ടച്ഛൻ

ഉള്ളംതുളയ്‌ക്കുമ്പോൾ

ഉണ്മയാം പുഞ്ചിരി-

പ്പാലുകൊണ്ടന്നമ്മ

പാത്രം നിറയ്‌ക്കുന്ന

ഓണക്കാലം…..

പച്ചമുളകും പഴം കഞ്ഞിയും

പിച്ചവച്ചപ്പോഴേ കുടിച്ചകാലം…

കൊച്ചനുജന്റെ കണ്ണീരകറ്റാൻ

കുട്ടിക്കുരങ്ങായി കളിച്ചകാലം….

പിന്നിലായ്‌ പിഞ്ചി-

ത്തുളഞ്ഞ ട്രൗസർ

ലജ്‌ജയായിപ്പൊത്തി-

പ്പിടിച്ച കാലം………….

പട്ടിണികൊണ്ട്‌ന്ധകാരം

പെരുക്കുന്ന

പൊട്ടക്കലത്തിൽ

സൂര്യനുദിക്കുംകാലം….

ഇഷ്‌ടവിഭവങ്ങളെത്ര-

നിരന്നാലും

വിലയേറും വീര്യങ്ങളൊക്കെ

നുകർന്നാലും,

ചാനലിൽ പൈങ്കിളി

പാറിപറന്നാലും

ഒക്കില്ലൊരിക്കലും

ഒന്നിച്ചു ചേരാത്ത

മനസ്സുകളിൽ ഘോഷിക്കും

ഓണക്കാലം……

ഓണമാണിന്നെന്ന്‌

ആരോപറയുമ്പോൾ

ഓർക്കുന്നതു ഞാനെന്റെ

ഓട്ടക്കലത്തിലെ

ഓണക്കാലം……

Generated from archived content: poem1_aug21_10.html Author: rajeev_mulakuzha

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here