ഇനിയൊരു ജന്മം തരുമോ?

ചിതലരിച്ചൊരെൻ ശിഥില ജീവിതം

പൊടികുടഞ്ഞ്‌ ഞാനടുക്കി വീണ്ടുമാ

നുറുങ്ങ്‌ ചീളുകൾ പെറുക്കിയാത്മാവിൽ

നിറങ്ങൾ ചേർത്തതി മനോജ്ഞമാക്കീടാൻ

അഴലിൽ മാറാപ്പിലുറങ്ങീടു മോഹ-

ശലഭങ്ങൾ ചിറകടിച്ചു കേഴവേ-

കരങ്ങളായിരം വരുന്നിതെന്നിലേ

കരയുമാത്മാവിന്നഭയമേകിടാൻ.

ഒരുമാത്ര ഞാനും കൊതിച്ചുപോയെന്റെ

ഇരുണ്ട ജന്മത്തിന്നൊളിപകർന്നിടാൻ

ജനിമൃതികൾ തൻ മറുപുറം ജന്മ-

മിനിയുമുണ്ടോയെന്നറിവതില്ലാർക്കും.

അഴലിൻ മാറാപ്പിലുറങ്ങിടും മോഹ-

ശലഭങ്ങൾ ചുറ്റും പറന്ന്‌ പൊങ്ങവേ-

നിറങ്ങളായിരം വിടർന്ന മാനസം

നിറമെഴും വർണ്ണക്കുടകൾ നീർത്തവേ-

നറുനിലാവിന്റെ നനുത്തമെത്തയിൽ

ഉറങ്ങിടാനൊന്ന്‌ കൊതിച്ചുപോയി ഞാൻ.

Generated from archived content: poem2_july6_07.html Author: ps_nirmala

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here