സംഹാരം

ആദ്യമായ്‌

വേലി വിള തിന്നാൻ

ശ്രമിച്ചപ്പോൾ

ആരും അറിഞ്ഞില്ല!

പിന്നീട്‌ പലതവണ…

അപ്പോഴേക്കും-

വിള-യാചനയുടെയും

കണ്ണീരിന്റെയും

പടികൾ താണ്ടിയിരുന്നു.

അവശേഷിക്കുന്നത്‌

സംഹാരത്തിന്റെ

പാതയായിരുന്നു.

ഒടുവിൽ വിള

അതുതന്നെ പ്രയോഗിച്ചു

ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും

എല്ലാം അറിഞ്ഞു

പഴിയെല്ലാം

വിളയിൽ ചാരി

കാഴ്‌ചക്കാർ

പോയ്‌മറഞ്ഞു.

Generated from archived content: poem1_oct10_08.html Author: priya_nv

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here