വരാഹം

പോറ്റുന്നവന്റെ ദുരയോ

അറവുകാരന്റെ നിഴലോ

എനിയ്‌ക്ക്‌ പ്രശ്‌നമല്ല.

താഴെ

മലീമസമെങ്കിലും

എത്രമേൽ സുഖപ്രദം ജീവിതം.

നാറ്റത്തിനൂറ്റത്തിലും

പേറും പുന്നാരവും.

‘കാറ്റുളളപ്പോൾ തൂറ്റണം’.

നാറ്റം പിടിച്ച്‌ തെറ്റിപ്പോയ താഴ്‌ചയിൽ

അന്തർമുഖന്റെ ഗൗരവം.

അവതരിച്ചിട്ടും തീരാത്ത തീറ്റയിൽ

വയറിന്റെ നാറ്റം.

നാറുന്ന ഭൂമിയെ തേറ്റകൊണ്ടുയർത്താൻ മാത്രം

ഒരു പന്നിയല്ല ഞാൻ.

Generated from archived content: varaham.html Author: prasad_kakkassery

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleനവംബർ 1 മുതൽ 8 വരെ
Next articleനാവ്‌ – ചെറുകഥാപുരസ്‌കാരം
ഡോ. സുകുമാർ അഴീക്കോട്‌ സപ്‌തതി അങ്കണം പ്രബന്ധസമ്മാനം, കലിക്കറ്റ്‌ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ മാരാർ പ്രബന്ധ പുരസ്‌കാരം, വി.ടി.പ്രബന്ധ സമ്മാനം, തിരൂർ തുഞ്ചൻ സ്‌മാരക സാഹിത്യ ക്വിസിൽ ഒന്നാം സ്‌ഥാനം, മലയാള പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മലയാളം കഥാപുരസ്‌കാരം എന്നീ അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്‌. സംസ്‌കൃത സർവകലാശാല യുവജനോത്സവത്തിൽ കഥാരചനയിലും കവിതാരചനയിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്‌. വിലാസം കളരിയ്‌ക്കൽ, കാക്കശ്ശേരി പി.ഒ. തൃശൂർ - 680 511

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here