വിരലുകൾ പറയുന്നത്‌

ചെറുവിരൽ

കാലചക്രം-

നിരത്തിലാരക്കാലുമായ്‌ നടക്കുമ്പോൾ

ആഞ്ഞുകേറാനൊരച്ചാണിപ്പഴുത്‌

തിരക്കി ഞാൻ നടക്കുന്നു.

എന്ത്‌ കാര്യം?

എന്നെയൊതുക്കുവാനച്ചാരം വാങ്ങിയോർ

പാർശ്വത്തിലെന്നെച്ചവിട്ടി കുതിക്കുന്നൂ.

മോതിരവിരൽ

കെട്ടവ്രണത്തിനുമീതെ

ആരോ രാവിൽ-

അണിയിച്ചല്ലോ മുമ്പില്ലാത്തോരടയാളം.

ഒട്ടുവെളിച്ചം പകരാനായില്ലെ,ന്നാൽ

കിട്ടീ കട്ടുഭുജിപ്പാനിത്തിരി നേരം.

വെട്ടമൊരുക്കിയ പുഴയിലിന്നലെ

മുങ്ങിപ്പോയീ കാമക്കലിതൻ കരിനാഗം.

നടുവിരൽ

എന്തിലുമേതിലും ശക്തിചെലുത്താനാ-

യിട്ടെല്ലിൻകൂടുതകർക്കുമ്പോൾ

ഓർക്കുന്നില്ലാ ഞാനൊരുനേരവും

ഇടവുംവലവുമുത്സാഹിക്കും

സഹജരൊരുക്കും ചതിയൻക്കുഴികൾ.

ചൂണ്ടുവിരൽ

ചൂണ്ടാണിത്തുമ്പത്തുറങ്ങുന്ന മർമ്മം

കാട്ടാനതൻ മദപ്പാടിലുണരുന്ന കർമ്മം.

പക്ഷേ-

ചൂണ്ടാൻ തുനിയുമ്പോളൊക്കെയെൻ-

കൂട്ടരേ, നിങ്ങൾ-

വെക്കമെന്നെയും കൂട്ടിലാക്കുന്നതെന്തേ?

തളളവിരൽ

ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞെന്നെ വച്ചിരിക്കുന്നൊരാൾ

കലയിൽ മിടുക്കനാം ഗുരുവിന്‌ നല്‌കാൻ.

വെറുതേ കിടക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ വിചാരം-

യുഗം നാലും കഴിഞ്ഞിനിയപരം പിറന്നാലും

ദക്ഷിണപോകുവാനീയൊരാൾ മാത്രം.

Generated from archived content: poem_may29.html Author: pr_harikumar

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleപീലാത്തോസ്‌
Next articleക്ലോക്ക്‌
1960-ൽ ആറ്റിങ്ങലിൽ ജനനം. ഗവ.ആർട്‌സ്‌ കോളേജ്‌, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജ്‌, കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉപരിപഠനം.. മലയാളത്തിൽ എം.എ, എം.ഫിൽ ബിരുദങ്ങൾ. കേരളസാഹിത്യഅക്കാദമിയുടെ തുഞ്ചൻ സ്‌മാരക സമ്മാനം (1988) ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. അങ്കണം കഥകൾ, ആറാം തലമുറക്കഥകൾ എന്നീ സമാഹാരങ്ങളിൽ കഥ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. കൃതികൾഃ നിറം വീഴുന്ന വരകൾ (കഥകൾ), അലിയുന്ന ആൾരൂപങ്ങൾ (കഥകൾ), വാക്കിന്റെ സൗഹൃദം (നിരൂപണം). 1986 മുതൽ കാലടി ശ്രീശങ്കരാകോളേജിൽ അദ്ധ്യാപകൻ. വിലാസം പി.ആർ.ഹരികുമാർ, എം.എ., എം.ഫിൽ, ലക്‌ചറർ, മലയാളവിഭാഗം, ശ്രീശങ്കരാകോളേജ,​‍്‌ കാലടി -683574 website: www.prharikumar.com Address: Phone: 0484 462341 0484 522352/9447732352

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here