നോക്കുകൂലി

ഞാനൊരു ബൂർഷ്വാസി

ബൂർഷ്വാസി എന്നറിയപ്പെടാനും

ബൂർഷ്വാസി എന്നു വിളിക്കപ്പെടാനും

ഞാനിഷ്‌ടപ്പെടുന്നു.

എന്തെന്നാൽ

ഞാൻ നാട്ടിലെ

ഒരു എരപ്പാളിയോ

ഒരു ദരിദ്രവാസിയോ

അല്ലല്ലോ

എരപ്പാളിയും ദരിദ്രവാസിയും

അന്യന്റെ അദ്ധ്വാനത്തിൽ

കയ്യിട്ടു വാരുന്നവരാണ്‌

നോക്കുകൂലി വാങ്ങാൻ

അധികം അദ്ധ്വാനം വേണ്ടല്ലോ.

Generated from archived content: poem2_july24_10.html Author: peru_marathu

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here