പുഴ ഡോട്ട്‌ കോം കഥാമത്സരം

മലയാളഭാഷയിലെ ആദ്യ ഇന്റർനെറ്റ്‌ സാഹിത്യ പ്രസിദ്ധീകരണമായ പുഴ ഡോട്ട്‌ കോം അതിന്റെ മൂന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച്‌ നടത്തുന്ന ചെറുകഥാ മത്സരത്തിലേക്ക്‌ സൃഷ്‌ടികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒന്നാം സമ്മാനമായി 5000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും, രണ്ടാം സമ്മാനമായി 3000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും, രണ്ടു പ്രോത്സാഹനസമ്മാനവും നല്‌കും. പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ചെറുകഥകളായിരിക്കണം മത്സരത്തിന്‌ അയക്കേണ്ടത്‌.

ആഗസ്ത്‌​‍്‌ 30നു മുമ്പായി സൃഷ്‌ടികൾ താഴെ പറയുന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം.

കെ.എൽ.മോഹനവർമ്മ,

ചീഫ്‌ എഡിറ്റർ,

പുഴ ഡോട്ട്‌ കോം,

പി.ബി. നമ്പർ – 76,

ആലുവ – 1.

ഫോൺ – 0484 – 2629729.

കവറിനു പുറത്ത്‌ ‘പുഴ ഡോട്ട്‌ കോം ചെറുകഥാമത്സരം’ എന്ന്‌ എഴുതിയിരിക്കണം.

സൃഷ്‌ടികൾ ഇമെയിലിലും അയക്കാം- editor@puzha.com.

Generated from archived content: news_puzha.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here