മുട്ടത്തു വർക്കി അവാർഡ്‌

മുട്ടത്തു വർക്കി സാഹിത്യ അവാർഡിനു സേതുവിന്റെ ‘പാണ്‌ഡവപുരം’ എന്ന നോവൽ അർഹമായി. 33,333 രൂപയാണ്‌ അവാർഡ്‌. കലാലയകഥാ അവാർഡ്‌ തിരുവനന്തപുരം ഗവ. വിമൻസ്‌ കോളജിലെ എം.എ. വിദ്യാർത്ഥിനി വീണ ജി. നായരുടെ ‘പുനരധിവാസം’ എന്ന കഥയ്‌ക്കാണ്‌. മലയാളത്തിൽ കഥാസാഹിത്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്‌കാരമാണ്‌ മുട്ടത്തുവർക്കി സാഹിത്യ അവാർഡ്‌.

Generated from archived content: news_may29.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here