സാഹിത്യക്യാമ്പ്‌ പോത്തുണ്ടിയിൽ

സൊർബ ലിറ്റററി ഫോറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2007 ഡിസംബർ 29, 30 തീയതികളിൽ പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിലെ പോത്തുണ്ടിയിൽ വെച്ച്‌ സംസ്ഥാനതല സാഹിത്യക്യാമ്പ്‌ നടത്തുന്നു. ക്ലാസുകൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരന്മാർ നേതൃത്വം വഹിക്കും. ഭക്ഷണവും താമസസൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും. താല്പര്യമുള്ളവർ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത രചനയും (ചെറുകഥ & കവിത) വ്യക്തിരേഖയും സഹിതം “സൊർബ പബ്ലിക്കേഷൻസ്‌, അയിലൂർ പി.ഒ. പാലക്കാട്‌ – 678510, ഫോൺ ഃ 9447315971, 9447620997” എന്ന വിലാസത്തിൽ ഡിസംബർ 20ന്‌ മുമ്പ്‌ അയക്കേണ്ടതാണ്‌.

ക്യാമ്പ്‌ ഡയറക്ടർ.

Generated from archived content: new1_nov22_07.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here