LßUluA gÞ

d{,²R dlhÙ KnG’SÌlX dkyØk ssidj; dkxjsuÓlA SizAdqjØk; glijshfs’ukÒ >cck SelulH ejs’ dksy ssidkA; vlu dkmjsØ’k igkÙj LulX Kmsr segjSùgj] ekysÌ}k;

d{,²sð arccjH akqkiR LCIfjulujgk’k; LÑ Lisx]kyjØ ar”eoÖA LulSxlm eyulykÞ; LSÌlX tÍsrsuæjhkA LulX Lijsm rj’ gîsÌmkA; eSî Lisx]kyjSØlÙ ixsg SrgaulX Tgk’k Seluj}kÞ; ss<c]oxjhlufj’k SC,A ixsg]kySØ dlnlykÒo[ LÝhÙjsh KñiÙjrk igkSÝlX[ LsÓæjH segjSùgjujH tsïæjhkA dlgUÙjr LulX svÓkSÝlX; dlnkSÝlX ixsgsul’kA cAclgj]lyjÓ; wujSØl[ tYf alG]kÞ ts’ls] alYfA; Qgkelm cAclgj]lyksÞæjhkA ij,uÍxksm LegUle¹f;

LCIfj YeJ/jYzj]k SvG’fjHÌjs’ Tfkisg LulX dÞj}jÓ Lisx; dqjÎ iG,A KñiÙjsð cauÙ LiX] egJîulujgk’k; TSÌlX egj,]lgjuluj}kÞlikA[ mOnjsh SdlSxwjhSÓ LiX e_j]k’f% LulX ijvlgjØk;

-pUsals] cdoxmØlH segjSùgjujhln LiPj]lhA vjhiqj]kd; Lijsm Lulxksm YePlr do} LmkÙ iJ}jsh cfJ,lujgk’k; LCIfj svykflujgks’æjhkA Ligksm ej’lsh domkA;vjhSÌlxfk CÓUalujÙJglykÞlujgk’k; vjyujH -ÝHÌo eyj]lR -SgukA dlnlsf SeldkSÝlX Lisx]o}lyjÓ; LiX -pUA rj’k vjnkÍkA; ejs’ KØÙjhkÒ dgØjhlikA; LÑliSrl LÑlujSul LyjukA; SC,A iq]jsð ><xaln; LÑliR ega Ckßrln; akRSdleA alYfSaukÒo; iq]kSd} SdlhlujH akDikA iJGÌjØjgj]kSÝlX LÑliR i’k fShlmjs]lÞk eyukA[

@SalR ij,aj]ÞlS}l LixjSÍl}k sdlÞl]ju Selsh BlrÍ} sdlÞksvÓSÞ rjs’; rJ iÓ dkqjShl dkxÙjShl iJnlshÍrl#@

dÏk rrsÎæjH SflGsÙmkÙ Lfk fkmØk fgkA; ejs’ Lulxksm ssdujH ejmjØ rlglunRrlugksm eJmjdujSh]k rm]kA; LÑlir elshlqj]lÙ dlÌj; LulX] tïkSinsa’ rlglunRrluG]yjulA[ elhkAsiÒikA rÓiÏA salgjÎ egjÌkimukA; LÑukA LÑlujukA tÍsrukÞl]julhkA – egjÌkimuksm gkvj igjÓ; dlÌj dkmjØksdlÞjgj]kSÝlX LÑliR rlglunR rluSglm LulxkSmukA cfJ,jSðukA dkc{fjdsxÌMj eyÎk vjgj]kA; – LÑliR iJÞkA Sp,UsÌmkSÝlX d{,²r LõkfA Sfl’lykÞlujgk’k;

segjSùgjujH iJmjrk dkyØk alyj QO}<OckÞlujgk’k; eÞ srÓjmlSrl aSMl KeSulzjØjgk’fln; TSÌlX LfjFjdX -sgæjhkA i’lH Lijsmulnk djmÌ; akfjG’fjrk SC,A segJSùgjujH sv’lH QO}<OcjhlnulX flacj]kd; dk}j]lhÙ QxjØkdxj]lykÞlujgk’ YePlr ëhA Lflujgk’k; LCIfjsu]o}jujgk’ |d dxjulsnlxjØk dxj; LSÌlX alYfA LiX dgulrjmiglyjÓ;

cfJ, rÓiÏA ig]kalujgk’k; |MikA T,A djxjdsx ig]lrkA; dxjØk amk]kSÝlX ehSÌlqluj tÓligkA SeldkA; LiclrA LulxkA cfJ,kA alYfaldkA; dgjSul LÌuksm ThSul sdlÞ cfJ, vjYfA ig]kSÝlX LCIfj LrÍlsf Srl]jujgj]kA; dksy -dkSÝlX QM Ql}alnk iJ}jSh]; LiX SeldkSÝlX cfJ,jryjulA LÑlisr ijxj]lrlujgj]ksa’; Kmsr LirkA ëhA ijmkA; LñlisrÙkSÝlX dkMÍxkA iq]kA |MkilÍlR d{,²R alYfSa dlno; glaRdk}j] rÓ enjuln ejs'[ vkagk dqkdj i{Ùjul]H; QÌA KeSpCÍxkA;

KOÎlhlmnsa’k Sfl’julH ejs’ LCIfj sscIgUA sdlmk]jÓ; Lulxksm ej’lsh domkA; KOÎlhk sd}nsaæjH ixsg >kßjak}nalujgk’k; eyÝjsð aohujH vlÎkdjm]k’ eyæjalijsð sdlÝlujgk’k KOÎlH sd}k’ ëhA; djnMjH KeSulzjØgk’ duyjrk alYfSa QÙ rJxA dj}kalujgk’kÒo; Lf -gkA dlnlsf LqjsØmk]nA; ihju – eyæjalijH duyksd}j flsqujyÍkSÝlX srùksel}j rJyk’kÞlikA; ejs’ sfÍjR amhk akyjsØmkÙ KOÎlhjH TgjÌjmA KÞl]nA; t’lhkA LCIfj Lfjhjgk’ -mk’fk dlnkSÝlX tsïls]Sul svu¹k fJGÙ cAf{e¹juln KÞlujgk’f;

dihujH >ccjyÍj d{,²R vkMkA Srl]j; QgkiG,ÙjhPjdaluj TSÍl}k i’j}; e}nÙjsh iUfUlcÍX ixsgsÌ}’ TijsmsuÙkA; rlglunRrlugksm dm fs’ -sd alyjujgj]k’k; eÞ erÝk f}jdiØ ayØjgk’ .lzÍsxÓlA dHØkag enjfk ayØj}kÞ; equ s>ùjrkA /cdjrkA egA dScgukA SaCuksals]uluj; S>lG/kA iØjgj]k’k% rlglun SdlEj<Oc; rmkijH QlA t’ LîgA ihkflsuqkfj}kÞ;

equ rlglunRrluG]k alYfA alMajÓ; ëjgA Si,alu dgjekgÞ siÒakÞkakmkÙ vlu Lmj]k’k;

@d{,²Rdk}juSÓ – SelSn#@ rlglunRrluG dsÞÙj]qjÎk;

@LSf@; d{,²R fjgjÎk rj’k;

@rJsuïl dk}J – svxJhk rjH]Sn# TSÍl}k duyjujgj]o;@

înA rjgcjØjÓ LulX duyjujgk’k;

@rjr] elhksiÒA SiSnl vlu SiSnl#@

d{,²R siyksf vjgjØk; rlglunRrlugksm QlGÑsu]kyjØk afjÌk Sfl’j;

@rjsð aJC dÞj} BlR elhkA siÒA fSgIlsð dkS}U# sdlØkdk}jdxSÓ Lfk dkmj]nf;@

vlu sdlÞk iØk;

@rJ |fk d¸lccjhluj TSÌlX#@

@YeJ/jYzj elccluj@;

@- svyk]R SflMk fk’Aelmj rm]l; TÙinukA eÙjhk tqfJ} SflMo’l Sfl’ks’;@

cfJ,jsr]kyjØlnk eyuk’f; Lisð LÑuksm >áÙjShSfl QgÑlirln rlglunR rluG; cfJ,jsð LøR agjØSÌlX akfH rlglunR rlugksm dosmulnk flacA;

rl}kijSC,ÍsxÓlA rlglunR rluG SvlpjØyjÎk; vluuksm ssec sdlmk]lR d{,²R YCajsØæjhkA[ dxjul]j Lijmk’k ij}k;

LÑlujsu iqjujH iØk fs’ dÞk; erjuluj} -CkeYfjujSh]k Seldkdulujgk’k; iJ}jH -gkajÓ; LÑliR elmÙlnSYf;

LSÌlX LCIfj#

d{,²R Lfk SvlpjØjÓ; LÑlujs]ïk Sfl’kA; svlÖlqv -ufksdlÞk SdlSxwjH SeluflikA;

YefJîjØ Selsh fs’ LÑlisr iJ}jH dÞjÓ; elmÙkrj’k fjgjØk i’jÓlujgj]kA; siyksf QO}<Ocjsð LmkÙk sv’ LulX Srl]j; vkagkdX Lqk]k ekgÞ -sd i{ÙjSdmluj]jm]kduln; LÑluj] equfk SelhkÒ -SglzUsal’kA TÓlujgj]kA; ssdujH tsïæjhkA KedgnikalujS} eÞisg dlnlR clPj]kalujgk’kÒo; LÑlisð L.ji{ßj LÑlujukSmukA domj YCaEhaln;

iuhjSh] Seldlsa’ d{,²R fJgkalrjØk; equ SdxJgAzsals] dlnlaSÓl; LijSm]k rm]kSÝlX – vjïulujgk’k Lulxksm arccjH;

glaRdk}j iuhjH sd}j]jm]k’ siÒA selxjØk dxukduln; LÑliR LmkÙkfs’ rjh]k’kÞ; Lulsx]Þ Kmsr fs’ LÑliR ijxjØk SvlpjØk;

@TSÍls}ls]iglR iqj LyjukSil d{,²Rdk}jSu#@

LÑliR dgujSh]k duyj rj’k;

segjSùgjujSh]k rm]kSÝlX LÑliR PlglxA cAclgj]k’kÞlujgk’k; yjcH}jsð dlgUA se}’lSnlGÙsf’k Sfl’k’k;

@rJ elcclSul d{,²Rdk}jSu#@

aykemj sdlmkÙk LulX d¸lcckÒ dlgUikA eyÎk;

LÑlir cSïl,aluj; Lf iGÙalrÙjH cEkgj]k’kÞ; t’j}kA LÑliR tïjrlnk iglR eyÎsf’k eyuk’jÓSÓl; Svlpj]lrkA LulXs]lgk amj[ ijxjØfksdlÞk alYfalnki’sf’k vjïj]kA; LÑlir Lfk afj ejs’ egj.iA eyÎk rm]lR;

KØ] LÑlirkA glaRdk}juksalÙ d{,²R KOnk dqjØk; KÒ cauAsdlÞ gÞk ao’k dyjdxkÞl]jsu’Ñluj eyÎk; whSpl,Ìrj sdlÞ YeSfUdsal’kA SiÞlsu’k ijvlgjØjgj]kdulujgk’YSf;

LÑlir aJRdyj SinA; Sisyl’kajsÓæjhkA Lfk rjG>áaln; LÑluj] LÑliSrlmk ijSglPakÒ dlgUikA Lfk fs’; fjgkSilnÙjRrlxkA aJrkÞl]js]lmk]nsa’ LÑluj egj.iA eyulykÞ; iJ}jH]uMlÙfksdlÞ aJR dqj]nsaæjH d{,²rk segjSùgjujH ignA; dkxÙjH rj’k ejmjØ iglhlsn’k Sfl’k’k; ekxjuj}k iMjØ ihju d,nÍX; ihiØ aJR ejmj]lR glaRdk}j ajmk]rln;

LÑliR KOnk dqjÎ KÑysÙ vlgk dclhujH djmÌluj; eYfikA tmkÙ d{,²²R LmkÙkfs’ Selujgk’k;

@d{,²l TÍmkÙk iS’;@ LÑlisð ijxj cliPlraln; dlgUalujs}Sïl eyulrlsn’k Sfl’k’k; LSÌlX @d{,²l@ tS’ ijxj]o; clPlgn d{,²Rdk}jsu’ln ijxj]ly;

LulX LÑlisð LmkÙk Seluj rj’k;

@Trj rJsuïjrl SvglR Selsn#@

@>j;tccj]k Svgl’l ijvlgj]sn;@

@Lfk e}nÙjsh scð SelXcjH djS}Il# LCIfj e_j]SnmÙ#@

@KÖ;@

@tijsmululhk” rJ Tijsm rj’k e_jØl afj; BlrÍsrul fJgkalrjØjgj]ks’; Tijsm -gl QglNfgjuksÒ; dlGÙor aSrl<grjSÓ Lijsm; tsð dÏmÎl Tsfls] LrUlPJrsÌmgksf’ -YzS<lÞ; Lfl rjS’lmjijsm rjhdlR eyusn;@

tsïls]Sul fJgkalrÍxksÞ’ d{,²rkyÌkÞlujgk’k; eSî[ TYfukA ijvlgjØjÓ LulX; LÑukA LÑlirkA SvG’ -ShlvjØkyÌjØflikA tÓlA;

@rjr] SdlSxwjH SvglR caualdkSÝlX TSÍl}k Selg; LfUliCUA el_ekc¹dÍsxls]sumkÙl afj; >l]j Tijsm Qgk]j iSØ]lA;@

d{,²R aykemj Q’kA eyÎjÓ; rÓ dlgUaln; iJ}jH rj’k scð SelXcjH Seluj e_j]lR >kßjak}ln; pogaPjdajsÓæjhkA >cc cauÙjsrl’kA dj}jÓ; CGÑclG eyÎSÌlX akfH scð SelXcjshÍsr SeldkA t’lShlvj]kdulujgk’k LulX; TijsmulsnæjH -qvujshlgj]H iJ}jhkA SeldlA;

dkyØkSrgA domj rj’lH LCIfjsu dlnlR clPj]ksa’ LulX ijvgjØk; eSî[ iGÙalrÙjrjm][ mUo,rkÒfk sdlÞ LiX ssidkS’gSa tÙo t’ LÑluj eyÎk;

ulYf eyÎjyÍkSÝlqkA scð SelXcjH Svgk’fjsr]kyjØ LÑliR QlGÑjÌjØk;

Generated from archived content: salabham_2.html Author: narendran

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here