പൊതുതാല്പര്യം, ഗാര്‍ഹിക പീഡനം, പങ്കിട്ടു പാര്‍ക്കുക എന്നാലെന്ത്-

അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലാണ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.62 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ ആളെയും ആ പദവിയിലേക്ക് നിയമിക്കാം. സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശനങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിലേക്ക് അദ്ദേഹമാണ് കോടതിയെ സഹായിക്കുന്നത്. സധാരണക്കാരുടെ മൗലികവകാശം സംരക്ഷിച്ചു നിലനിര്‍ത്തുന്നതിലേക്ക്, സമൂഹത്തിലെ പാവങ്ങളുടെയും നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെയും സങ്കടം പരിഹരിക്കാനായി കാലാതീത ചട്ടമായിരുന്ന സങ്കടത്തിന്റെ നിര്‍വ്വചനം കോടതി മയപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഈ ലളിതവല്‍ക്കരണമാണ് പൊതുതാല്പര്യഹര്‍ജിയുടെ ആദ്യപടവ്. രചാന്മകമായ ഉത്തരവുകളിലൂടെ ഉന്നത കോടതികള്‍ ആദരവും വിശ്വാസ്യതയും പിടിച്ചു പറ്റി. മലിനീകരണ നിവാരണവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും സംബന്ധിച്ച് പൊതു താല്പര്യഹര്‍ജികള്‍ കാര്യമായ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുതാല്പര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തോ, അതു നേടിയെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളവയഅയിരിക്കണം ആ മാതിരി ഉത്തരവുകള്‍. നിലനിര്‍ത്തപ്പെടേണ്ടതായ വികസനബന്ധിയായ ആവശ്യം ഉറപ്പാക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ , പരിസ്ഥിതിക്കു കോട്ടമോ ആ വിജ്ഞാനശാഖയ്ക്ക് തകര്‍ച്ചയോ സംഭവിക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യത്തില്‍ കോടതിഏറെ ഊന്നല്‍ നല്‍കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വായു,ജലം, മണ്ണ് ഇവ ജീവ സന്ധാരണത്തിന് അത്യന്തം ആവശ്യമാണ് . അവയെ തകരാറിലാക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ 21-ആം വകുപ്പ് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവ രക്ഷിക്കപ്പെടാന്‍ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം വരെ അനുവദിക്കപ്പെടും.

മലിനീകരണം ഒരു സിവില്‍ സ്വഭാവമുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണ്. അത് സമൂഹത്തിനെതിരെയാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആ കുറ്റം ചെയ്യുന്നയാള്‍ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പ്രകൃതിയും വിജ്ഞാനവും വീണ്ടെടുക്കണം. ദേശീയ വികസനത്തിനും കാര്യക്ഷമമായ ഭരണ നിര്‍വ്വഹണത്തിനും ആവശ്യമായ വസ്തുതയാണ് അഴിമതി ഒഴിവാക്കുക എന്നത്. ഭരിക്കപ്പെടുക എന്നതിലെ ഈ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം പൊതു താല്പര്യ ഹര്‍ജിയുടെ മൂന്നാം മുഖമാണ്. ഇത് സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നത് ഭരണഘടന എന്ന ആയുധം കൈവശമുള്ള കോടതിയുടെ കടമയാണ്. പക്ഷേ, പൊതു താല്പര്യ ഹര്‍ജി വ്യക്തി താല്പര്യ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടാന്‍ അനുവദിക്കാവുന്നതല്ല. പൊതു തല്പര്യ ഹര്‍ജി എന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു മാത്രം പ്രയോഗിക്കേണ്ടതായ ഒരു ആയുധമാണ്. 18-1-2010ലെ വിധി .2010(2)കേരള ലാ ടൈംസ് 5

Generated from archived content: niyamam20.html Author: muttathu_sudhakaran

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here