ബാക്കിപത്രം

dyÍkaJ Elrj’mjujhlsusRy
cac¹ wJijfajqÎk rJÍnA;
equSaCfR ekyÙksisØlgJ
fmjuR ekc¹dsaqkfjÙJG]nA
efjÎjgjÌjfjhcADUalxkd%
sxqkfj]o}jsulgcADUA dlgUÍX
LcA>áÍxkark>áÍxk%
afjhksaYfSul srmkrjCIlcikA
CgjulakÙgsalgkfgÙjhkA
fgsÌmlfksxxlgxiM SvlpUÍX
Qsgl’jSrlsml’k fgÙjH do}kSÝl%
sxlglX]k dj}k’sflgksiykAeowUA
Qgk eowUsÙ aykeowUÙlH
<gjØk SdlmjdsxqkfjsiØiG
ijC’kmkakÞlH eîjsu fgÙjH
ejmj]lrlÎSÌlxkmkaksÞmkÙk%
eluk’ dykÙ eîjsu
fgjØk Srl]kS’lgiGfR srlÝgA
Qgj]hkA eoGÙjdgjØjmlfi%
sglqjÎkSelsulgJ dScgujhSÓl
Tgk’k BlrkaJ enjsumk]nA
enjakqkaj]ksas’rj]kyÌjÓ;
tqkfnsarj]jfjH svykSeswl%
s’qkS’MkSelnA anjumj]kSÝlX

Generated from archived content: baalipathram.html Author: muralidharan-thrissileri

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleഒരു മറുനാടൻ ആശംസ
Next articleകൈസർ നിശബ്ദനാവുമ്പോൾ
1958 ഏപ്രിൽ 25ന്‌ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മട്ടനൂരിലെ അരിങ്ങോട്ടിൽ ജനിച്ചു. കൊമേഴ്സിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദം നേടി. 1984 ജനുവരി മുതൽ അങ്കമാലി ടെൽക്കിൽ ജോലിനോക്കുന്നു. ചന്ദ്രിക, ദേശാഭിമാനി, കേസരി, മലയാള കവിത (ഗുരുവായൂർ), സമതാളം, യുവധാര, ക്ഷേത്രസോപാനം തുടങ്ങി പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും കഥകളും കവിതകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. കഥയ്‌ക്കും കവിതയ്‌ക്കും അഖിലകേരളാടിസ്ഥാനത്തിലും അല്ലാതെയുമായി പല സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്‌. കവിയരങ്ങുകളിൽ കവിത അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്‌. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായി ഒരു കവിതാസമാഹാരത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ്‌. ഭാര്യ ഃ കെ. വിലാസിനി മകൾഃ കെ. സൗമ്യ. Address: Phone: 484%459414 ‘ഈശാനം’, മനക്കപ്പടി ലെയ്‌ൻ മേക്കാട്‌ പി.ഒ Post Code: 683589

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here