വീട്‌

തല കുനിയ്‌ക്കണം

മുതുക്‌ വളയ്‌ക്കണം

നിലംപറ്റെ കിടന്ന്‌

ചെകിടോർക്കണം

അകം അറിയാൻ

മൂന്നാമത്തെ ചുവടിനിടമില്ല

ഉരമെങ്ങാൻ ഉരസിയാൽ

അടരും മോന്തായം

മുമ്പെത്ര നേര-

മിഴഞ്ഞാണ്‌ അകം കാണുക.

മുറി

ശിഖരങ്ങൾ കോതി

ഉൾവലിഞ്ഞ്‌ പൂജ്യമാകണം

അതിന്റെ അകത്താവാൻ

പായ

ഒന്നുകിൽ കാലുകൾ നിലത്ത്‌

അല്ലെങ്കിൽ തല.

പൊളി പൊട്ടിയ പായയിൽ

മൂട്ടകളുടെ കടൽ

മുമ്പെത്ര കാത-

മിഴഞ്ഞാണ്‌ പായ കാണുക.

Generated from archived content: veedu.html Author: mr_renukumar

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleവൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ചാരുത
Next articleകവിതയും കവിയും
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കാരാപ്പുഴയിൽ 1969ൽ ജനിച്ചു. സാമ്പത്തിക ശാസ്‌ത്രത്തിൽ എം.എ ബിരുദവും, സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്‌മെന്റ്‌ സ്‌റ്റഡീസിൽ നിന്ന്‌ എം.ഫിൽ ബിരുദവും നേടി. 1994ലെ മഹാത്‌മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കലാപ്രതിഭ ആയിരുന്നു. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്‌ പോസ്‌റ്റർ ഡിസൈനിംഗിൽ ദേശീയതലത്തിൽ സമ്മാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്‌. കവിതയും കഥയും ലേഖനങ്ങളും എഴുതുന്നു. ആദ്യകവിത ‘മുഴുമിപ്പിക്കാത്ത മുപ്പതുകളിൽ’ കലാകൗമുദിയിൽ. ആദ്യകഥ ‘ഒറ്റമരം’ കഥ ദ്വൈവാരികയിൽ. മാധ്യമം, ചന്ദ്രിക, കലാവീക്ഷണം, സർഗധാര, ആശയസമന്വയം, ഓറ, തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ കവിത വന്നിട്ടുണ്ട്‌. ഇപ്പോൾ മഹാത്‌മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്‌ത്ര ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥി. വിവാഹിതൻ. ഭാര്യഃ രേഖാരാജ്‌. വിലാസംഃ ചെമ്പരത്തി, മാന്നാനം പി.ഒ. കോട്ടയം - 686 561 Address: Post Code: 686 561

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here