സമർപ്പണം

നിന്റെയാത്മാവിൻ നിഴലി-

ലെന്നോർമ്മകളൊളിഞ്ഞു കിടന്നിടുന്നു

നിഴലുകൾ കറുപ്പിച്ച നിൻ

കണ്ണുകളെന്നോടതു പറഞ്ഞു

വിറയാർന്ന നിൻ കരങ്ങളാം

തലോടലാലനെന്നോടു പറഞ്ഞു.

ഉറവു നീരിതെപ്പോലെ

നീ വിശുദ്ധ! പരിശുദ്ധ!

പുതുമയാർന്നവൾ

പഴങ്ങൾപോലെ മധുരം നിറഞ്ഞവൾ

ലോലമാം നിൻ കരങ്ങൾ

സ്നിഗ്‌ദ്ധമായ്‌ പരിശുദ്ധമായ്‌

നിലനിന്നിടുന്നു.

കൺകോണാലുളള നിൻ തലോടലാൽ

ബദാം മരത്തിന്നുന്മേഷം ഞാനറിയുന്നു.

നിന്റെയാ നോട്ടത്തിലെന്നുടെ-

യോർമ്മകളൊളിഞ്ഞു കിടന്നിടുന്നു.

Generated from archived content: rojelio8.html Author: jamini-kumarapuram

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here