അഹം നമിക്കുന്നു മാതൃഭൂമീ…….

പശ്ചിമഘട്ടമൊരു ശിരോതല്പമാക്കി
പേരാറലുക്കിട്ടുടയാട ചാര്‍ത്തി
പരിമള ഭാസുര സുഗന്ധ ലക്ഷ്മി
പരം നമിക്കുന്നു മാതൃഭൂമീ…..

സ്നേഹപ്പനിനീര്‍മഴ പാരിലിറ്റി
സത്യധര്‍മ്മാദികളിച്ഛയാക്കി
സൌഹൃദം സൌന്ദര്യസിദ്ധിയാക്കി
സൌമ്യേ നമിക്കുന്നു മാതൃഭൂമീ….

അറിവാം അമൃതിന്‍റെ കുംഭമേന്തി
അജ്ഞനറിവിന്‍റെ ദീപമേകി
ആജന്മമാനന്ദ ധാര വീഴ്ത്തി
അമ്മേ നമിക്കുന്നു മാതൃഭൂമീ….

മതമാത്സര്യബുദ്ധി ദുരകള്‍ നീക്കി
മര്‍ത്യമനസ്സിന്നു ശാന്തിയേകി
മണ്ണിതില്‍ മരുത്തി(പ്രാണന്‍)ന്നൂര്‍ജ്ജമേകി
മഹിതേ നമിക്കുന്നു മാതൃഭൂമീ….

വിശ്വവിശുദ്ധ നീ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
വശ്യവാങ്മയി സേതുലക്ഷ്മി
വന്ദ്യ വയോധിക സ്നേഹലക്ഷ്മി
വസുധേ നമിക്കുന്നു മാതൃഭൂമീ……

Generated from archived content: poem1_nov10_14.html Author: hari_nair

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here