എന്റെ ഭാഷ കവിത

അമ്മിഞ്ഞപ്പാലോളം മധുരമുള്ള

അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നതാണന്റെ ഭാഷ

അൻപത്തോരക്ഷരത്തിന്‌ അൻപു പകർന്നു

അജ്ഞാനമകറ്റിയതാണെന്റെ ഭാഷ

ആറു കടന്നാലും ആഴി കടന്നാലും

അക കാമ്പിനുള്ളിൽ തുളുമ്പുന്നന്റെ ഭാഷ

എഴുത്താണി തുമ്പിലൂടെ എഴുത്തച്ചൻ

എഴുതിനല്‌കിയ കിളിപ്പാട്ടാണ്‌ എന്റെ ഭാഷ

തുള്ളലിലൂടെ കുഞ്ചന്റെ താളത്തിൽ

തുള്ളികളിച്ചതാണ്‌ എന്റെ ഭാഷ

ആശാനും ഉള്ളൂരും വള്ളത്തോളും

ആശയാൽ ഉള്ളുതുറന്നു തോള്‌ കൊടുത്തു-

വളർത്തിയതാണന്റെ ഭാഷ

ആരു മടിക്കല്ലേ ഇന്ന്‌ അരുമ കിടാങ്ങൾക്ക്‌

ആവോളം പകർന്നു നല്‌കണേ എന്റെ ഭാഷ

ആരാലും കൊല്ലാൻ കഴിയുകയില്ല

അറിയുക നിങ്ങളിനിയും എന്റെ ഭാഷ

ഇല്ല മരിക്കില്ല ഒരിക്കലും

മലയാളമെന്ന എന്റെ ഭാഷ.

Generated from archived content: poem1_apr9_10.html Author: gr_kaviyoor

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here