പുഴ ചെറുകഥ മത്സരം

ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ 30-9-2010 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനിരുന്ന തിരഞ്ഞെടുത്ത 25 കഥകൾ 5-10-2010 ൽ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Generated from archived content: news1_sep30_10.html Author: editor1

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here