ഒരു ചോരക്കണക്ക്‌

1

ഒരു ചെറുനൊമ്പരമുണ്ടാക്കീടിൽ

ചത്തുമലയ്‌ക്കുമുറുമ്പിൻ കൂട്ടം.

ഒരു ചെറുതുളളിച്ചോര കുടിച്ചാൽ

കൊതുകിന്നുടനടി മരണം ശിക്ഷ.

2

രോഗം പരത്താൻ രക്തംപീച്ചും

വൈദ്യൻ വലിയൊരാളായ്‌ വാഴും.

ജീവൻ കാക്കാൻ കുപ്പിയിലിത്തിരി

ചോര കൊടുത്താൽ ജനസേവകനാം.

രക്തത്തിൻ നിറമാലച്ചാർത്തിൽ

കല്ലും കാളീവിഗ്രഹമാകും.

തെരുവിൽ കുടുകുടെ ചോരയൊലിപ്പി-

ച്ചാർക്കും ബഹുജനനേതാവാകാം.

3

രക്തത്തിന്നളവ,ല്ലതു ചിന്തി-

ക്കുന്നോൻ തന്റെ വലിപ്പം മുഖ്യം.

Generated from archived content: poem2_july20_05.html Author: dr_g_narayanawamy

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleരണ്ടു കവിതകൾ
Next articleതാവളം
Born 1950 at Tripunithura, Kerala, India. Lives now in Goa. Graduation in Physics (Kerala University), Post-Graduation in Oceanography (Cochin University), PGD in Marine Civil Engineering (Norway Trondheim University), Ph. D. in Marine Sciences (Cochin University of S&T). Worked as Scientist at CSIR-National Institute of Oceanography (Goa, Kochi, Mumbai), Marine Consultant for the Governments of Trinidad & Tobago and Mauritius, Ocean Expert at Unesco/GOOS (Paris) and Commonwealth Science Council (London) and many other national and international committees. Published two popular science books 'അറബിക്കടൽ' (STEPS) and 'കടൽ എന്ന കടംകഥ' (KSSP), and a novel 'വിഷ്ടിക്കൊരു കുങ്കുമപ്പൊട്ട്' in Puzha Magazine. Have authored about 500 poems, articles, short-stories, reviews and radio talks in Malayalam and English, in addition to hundreds of technical publications. Presently pursuing art, mostly digital in b&w and colour, and cartooning in English and Malayalam, numbering over 1000.

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here