കുയിലിന്റെ പാട്ട്‌

പാടുകയാണൊരാൺ കുയിൽ

മാമരശാഖയിലിരുന്നീ

പ്രകൃതിയെ നോക്കി

കാല പ്രവാഹത്തെ നോക്കി

കാണുന്ന കണ്ണുചൂഴുന്ന,

കേൾക്കുന്ന കാതുതകർക്കും

മർത്ത്യ നീതിയെ നോക്കി

പാടുകയാണതി ശോകം

പാട്ടു കേട്ടസൂയ മുഴുത്തൊരു

കാട്ടുപക്ഷിയും കാനനശാഖയിൽ

കാത്തിരുന്നു, കുയിലിനെക്കൊത്തി

ക്കാട്ടുപൊന്തയിൽ തള്ളാനവസരം

കണ്ണു ചൂഴുന്ന, കാതു തകർക്കുന്ന കൂട്ടരും

കുശുമ്പനും കൂട്ടുകൂടി

കാടിരുട്ടിലായ്‌.

വീണ്ടുമാക്കുയിൽ പാടീ

പ്രകൃതിയെ നോക്കി

കാട്ടുനീതിയെ നോക്കി

അതിശോകം.

ഏതോ കാട്ടുപൊന്തയിൽ

നേർത്ത നാദമായ്‌.

Generated from archived content: poem1_april25_09.html Author: c_sreekumar

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here