പൂക്കളും പക്ഷികളും

പൂക്കളും പക്ഷികളും നിത്യജീവിതരംഗങ്ങളിൽ എങ്ങനെ കടന്നുവരുന്നുവെന്ന്‌ ഈ നാട്ടറിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിശ്വാസങ്ങളിലും കഥകളിലും മന്ത്രവാദത്തിലും ചികിത്സയിലും പുരാവൃത്തങ്ങളിലും ഇവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. തെയ്യം, ഓണപ്പൂക്കളം എന്നിവയിൽ പൂക്കൾക്കും അവയുടെ വിന്യാസത്തിനും പ്രത്യേക അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്‌. പൂക്കളുടെ നാട്ടറിവ്‌ അഗാധമായ പ്രകൃതിജ്ഞാനം തന്നെയാണ്‌. കാർഷിക ജീവിതവുമായി അടുത്തു ബന്ധമുളളതാണ്‌ പക്ഷികളുടെ ലോകം. പൗരാണിക മിത്തുകളിൽ മാത്രമല്ല മുറ്റത്തെ ഐതിഹ്യങ്ങളിലും പക്ഷികൾ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്‌. ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ നാട്ടറിവുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്നതാണ്‌ ഈ സമാഹാരം.

എഡിഃ പി.രഞ്ഞ്‌ജിത്‌

പേജ്‌ – 164

വില – 75.00

Generated from archived content: book1_aug19.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here