‘നന്ദിപൂർവ്വം ഇതുകൂടി സമർപ്പിച്ചുകൊളളുന്നു’ – പുതിയ നോവൽ

വ്യത്യസ്‌തമായ വായനാനുഭവം നല്‌കുന്ന ബിജു.കെയുടെ ലഘുനോവൽ ‘നന്ദിപൂർവ്വം ഇതുകൂടി സമർപ്പിച്ചുകൊളളുന്നു’ അടുത്തവാരം മുതൽ പുഴഡോട്ട്‌കോമിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു.

ലോകത്തെ നോക്കി കാണുന്നതിൽ, ആരുടെ കാഴ്‌ചയാണ്‌ പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന്‌ തിരിച്ചറിയാതെ, ചുറ്റിലും ശത്രുക്കളെ ആവാഹിച്ച്‌ വരുത്തി ഒറ്റപ്പെട്ടവനായി മാറിയ ശിവദാസനെന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മാനസികവ്യഥകളെ കുറിക്കുകയാണ്‌ ഈ നോവൽ.

Generated from archived content: novel_new_june30.html Author: biju_kunnoth

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here