കറുത്തോൻ നിന്റെ മണവാളൻ

കറുത്തപെണ്ണേ കരിങ്കാലിപെണ്ണേ

കറുത്തോൻ നിന്റെ മണവാളൻ പെണ്ണേ

കറുത്ത വള കിലുക്കിക്കിലുക്കി

കരിമിഴിയിളക്കി വന്നേ പെണ്ണേ

കാലേക്കൂട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേപെണ്ണേ

കാലക്കേടല്ലേ നിനെക്കെന്നും പെണ്ണേ

കാലും കയ്യും കെട്ടികുളത്തിലിടാൻ

കാലന്മാർക്കു ശമയമായെന്നു പെണ്ണേ

കാലത്തും നേരത്തും ശൂശിച്ചിരിക്കേ

കുന്തം വിഴുങ്ങുമ്പോലാകല്ലെ പെണ്ണേ

കാലമടുക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ കെട്ടും

കാലമത്രയും കാത്തിയരിക്കപെണ്ണേ

കരുതിയിരിക്കണം മേലും കൂരേലു

കരുതിയില്ലേൽ കൽമശരുപെണ്ണേ

കുരുക്കിട്ടു നിന്നെ പിടിച്ചുപോകും

കരയ്‌ക്കിട്ടു നിന്നെ കൊത്ത്യേക്കും പെണ്ണേ

കണ്ടു നില്‌ക്കുന്നവർ കണ്ണു മിഴിക്കും

കാതു പൊത്തിടും കേല്‌ക്കുവോരും പെണ്ണേ

കറുത്ത പെണ്ണേ കരിങ്കാലി പ്പെണ്ണേ

കറുത്തോൻ നിന്നെ കെട്ടുണുണ്ടേ പെണ്ണേ!

Generated from archived content: poem1_oct22_09.html Author: b_sudharma

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here