മടക്കയാത്ര

madakka-4പറഞ്ഞതൊക്കെയും ഞാന്‍ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു,
മനസില്‍ വിതച്ചതൊക്കെയും
ഞാന്‍ പറിച്ചെടുക്കുന്നു…
ഓര്‍ക്കേണ്ടതില്ല ഇനിയൊരിക്കലും എന്നെ..
കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ എന്നുമാത്രമെന്‍ പ്രാര്‍ഥന..
മഴയില്‍ കുതിര്‍ന്നതും…ഒരുനിമിഷം കാണാതിരുന്നപ്പോള്‍ കരഞ്ഞതും…
ഓര്‍ക്കേണ്ടതില്ല ഇനിയും…
എല്ലാം ഞാന്‍ പറിച്ചെടുക്കുന്നു…
ഇനിയും കാണാതിരിക്കട്ടെ…
കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ…

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here