ഡോ. എം.വി.വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി പുരസ്കാരം ശ്രീ എം.എ.പരമേശ്വരന്

 

 

മലയാളം വായനശാല, ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആറാം ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി
സംഘടിപ്പിച്ച അഖില കേരള ഫോക് ലോർ ലേഖന മത്സരത്തിൽ എം.എ.പരമേശ്വരൻ (പട്ടാമ്പി) ജേതാവായി. ‘വള്ളുവനാട്ടിലെ പറയരുടെ മരണാടിയന്തിരപ്പാട്ട്: മഹാഭാരത കഥാഖ്യാനവും നാട്ടറിവുകളും-ഒരു സംസ്ക്കാരപഠനം’ എന്ന ലേഖനമാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായത്.
ഇ.പി.രാജഗോപാലൻ, ഡോ.വൈ.വി കണ്ണൻ, ഡോ.എ.സി.ശ്രീഹരി എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിയാണ് പുരസ്കാര ജേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.നവംബർ 10 ന് നടക്കുന്ന ‘മലയാളം’ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ സമാപനച്ചടങ്ങിൽ വച്ച് പുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്യും.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here