കുഞ്ഞു മഴ

മഴ മഴ കുളിര്ണ മഴ പെയ്തു.
ചറ പറ മണി നാദം കേട്ടു .
മാനം അഭിമാനം കൊണ്ടു.
മണ്ണിന് സമ്മാനം വന്നു.

മുറ്റം നിറയെ തണ്ണീരായി
മഴ വെള്ളത്തിൻ വരവായി.
മതിലിനു മുകളിൽ നിന്നെല്ലാ-
മാമര തുള്ളികൾ രസമായി.

മുറ്റത്തുള്ള ചെടിച്ചട്ടി
മുഴുവൻ മഴ വെള്ളം കൂട്ടി.
മുളച്ചു പൊങ്ങാൻ ധൃതി കാട്ടി
മുഖം വിരിഞ്ഞു തലയാട്ടി.

തുമ്പത്തുള്ളൊരു തേൻ മാങ്ങ
തുടുത്തു നിന്നു മഴയത്ത്
ഉണങ്ങി മാഞ്ഞ പുൽക്കൊടികൾ
ഉണർന്നു ചൊല്ലി മഴക്കഥകൾ.

പൂമുഖ വാതിൽ തുറന്നൂ ഞാൻ
നടപ്പടമ്മലിരുന്നു ഞാൻ.
കൈത്തലം നീട്ടി നിവർത്തി ഞാൻ
പുഞ്ചിരിയോടെ പിടിച്ചു ഞാൻ.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleസമാധാനം
Next articleമഴ
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ, മയ്യിൽ പഞ്ചായത്ത് പാലത്തുങ്കര എന്ന പ്രദേശത്താണ് ജനനം. (അബു വാഫി പാലത്തുങ്കര) എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല ആനുകാലികങ്ങളിലും കവിതകളും കഥകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015ൽ കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബികോം. കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷമായി UAE യിൽ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലാണ്.

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here