സാഹിത്യ ആസ്വാദന ക്ലാസ്

 

മനക്കുളങ്ങര ഗ്രാമീണ വായനശാലയും മനക്കുളങ്ങര കെ.വി.യു.പി. സ്കൂളും സംയുക്തമായി സാഹിത്യ ആസ്വാദന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻറ് കെ.ആർ. രജീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണവും നടത്തി.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here