ജീവിതം

 

ഒന്നും മിണ്ടാത്തൊരു
യാത്ര
ഒരിക്കലും കാണാത്തൊരു കാറ്റ്.

തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ
പറ്റാത്ത കണ്ണ്
ചവിട്ടി മെതിച്ച്
വളരാൻ മറന്ന
പുല്ല്.

ഊഞ്ഞാലാടാൻ
കൊതിക്കുന്ന
ഓണത്തുമ്പിയുടെ
നിസ്സഹായത.

കരയാൻവേണ്ടി മാത്രം
കണ്ണീർ സൂക്ഷിക്കുന്ന
വറ്റിവരളുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ

വയ്യായ്കയിൽ
വാനോളം ഉയരുന്ന
സ്വപ്നങ്ങൾ

ആർക്കാനുംവേണ്ടി
ഓക്കാനിക്കുന്ന
കപടതയുടെ
വഴുവഴുപ്പുകൾ

എല്ലാമെല്ലാം എനിക്കെന്നോതിയ
സ്വപ്നങ്ങളിൽ
മുങ്ങി മറിയുന്ന
ജീവിതം…

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

1 COMMENT

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here