കുതിപ്പിനു മുൻപേ കിതപ്പ്

 

 

നടക്കാൻ വയ്യ
പേശികൾക്കുവേദന
പനിച്ചൂടുള്ള നെറ്റി
വരണ്ട നാവ്
നനവുതേടുന്ന ചുണ്ടുകൾ
വേരൂന്നിയ പാദങ്ങൾ
പറിച്ചു നേടേണ്ടതാം ചിന്തകൾ
തളിരിടേണ്ടതാം സ്വപ്‌നങ്ങൾ
മുന്നിൽ രക്തപാനത്തിൻ
അടയാളങ്ങളായ അട്ടകൾ

നടന്നിട്ടില്ല പേശികൾ മരവിച്ചില്ല
പോകുവതെങ്ങോട്ട്
നിന്നുനീരായ വേദന കൊഴുക്കുന്നു
കാഴ്ചകളും നിലവും കല്ലിക്കുന്നു
കല്ലായ് മാറുമെന്നോർത്ത് നിന്നുകിതയ്ക്കുന്നു
കിതച്ചു വിയർക്കണം
കിതപ്പിനോടുള്ള വെമ്പലിൽ
കുതിപ്പിൻ മുന്നോടിയും രഹസ്യവും

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here