നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിന് ഗവർണർ അനുമതി നിഷേധിച്ചു ; ചരിത്രത്തിലിത് ആദ്യം

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here