ലതയൊരു പുഴയായിരുന്നു

river-9(അതിരപ്പിള്ളിക്കും ചാലക്കുടിപ്പുഴക്കും വേണ്ടി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വച്ച് അകാലത്തില്‍ ഉണങ്ങി വീണ ഡോ. ലതയെക്കുറിച്ച് ഒരു അനുശോചന ഗീതം)

ലതയൊരു പുഴയായിരുന്നു
പുഴയൊരു ലതയായിരുന്നു
കൈവഴികളും കൈത്തലങ്ങളും
സ്വരരാഗ തരംഗങ്ങളും
ഭൂമിയിലാകെ പകര്‍ന്നും
ചരാചരങ്ങള്‍‍ക്കൊക്കെയും
അമ്മിഞ്ഞയേകും

കായും കനിയും ധാന്യവുമേകും
ശ്വസിക്കാന്‍ ശുദ്ധവായുവേകും
പെറ്റമ്മയയിരുന്നു
പോറ്റമ്മയായിരുന്നു
ലതയൊരു പുഴയായിരുന്നു
പുഴയൊരു ലതയായിരുന്നു……..

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here