കുഞ്ചന്‍നമ്പ്യാര്‍ സ്മാരക കലാപീഠം: പ്രവേശന അഭിമുഖം ബുധനാഴ്ച

 

picകുഞ്ചന്‍നമ്പ്യാര്‍ സ്മാരക കലാപീഠത്തില്‍ ഞായറാഴ്ച നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രവേശന അഭിമുഖം ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. മാറ്റിവെച്ച അഭിമുഖം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് നടക്കു സ്മാരകം സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here