കേസരി മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകന്‍

കേസരിയുടെ ചിന്തകള്‍

‘ കേരളത്തിന്റെ സോക്രട്ടീസ് ‘ എന്നാണ് കേസരി എ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെ വി. ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കേസരിയുടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത് ജന്മദിനമായിരുന്നു ഏപ്രില്‍ പതിമൂന്ന്
നവസാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ മലയാളത്തില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തിയതു മാത്രമല്ല പുരോഹമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അടിത്തറയിട്ടതും കേസരിയുടെ ചിന്തകളാണ്. മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിര്‍ണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. ഇബ്സണ്‍ , മോപ്പസാങ്, ചെക്കോവ്, ബല്‍സാക്ക് , ലൂയിപിരാന്തലോ, വാസര്‍മാന്‍ തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ നാടകങ്ങളും കഥകളും മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യത്തെ മലയാളത്തിലേക്കാനയിച്ചു.

ചരിത്ര ഗവേഷണമായിരുന്നു കേസരി മുഖ്യമായും ചെയ്തത്. ലോക ജനതയെ കോര്‍ത്തിണക്കുന്ന ചങ്ങലയിലെ കണ്ണികളായ മനുഷ്യര്‍ ഒന്നു തന്നെയെന്ന് അദ്ദേഹം ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചു . ചിത്രകഥയിലും അദ്ദേഹം അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. ഇടക്കലിലെ ഗുഹാ ചിത്രങ്ങള്‍, അജന്ത ചിത്രങ്ങള്‍, കേരളിയ ധൂളി ചിത്രങ്ങള്‍, പാശ്ചാത്യ ചിത്രങ്ങള്‍ എന്നിവയൊക്കെ പറ്റി അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തി. വധ ശിക്ഷ നിറുത്തലാക്കണമെന്നും സന്താന നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

കേസരി എന്ന പത്രാധിപര്‍

നിഷ്പക്ഷത , വസ്തു നിഷ്ഠത, വിശ്വാസ്യത, ധാര്‍മ്മികത ഇവയിലടിയുറച്ച് നിന്ന് കൊണ്ട് പത്രപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി. റീജന്റ് മഹാറാണിയേയും ദിവാനേയും നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ച് ലേഖനങ്ങളെഴുതി ഭരണ കൂടത്തെ വിറപ്പിച്ചു.

1922 മെയ് 14 ‘ സമദര്‍ശി’ പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപര്‍

1930 ജൂണ്‍ 4 സ്വന്തം പത്രം ‘പ്രബോധകന്‍’ തുടങ്ങി

1930 സെപ്തംബര്‍ 10 പത്രത്തിന്റെ ലൈസന്‍സ് സര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദാക്കി

1930 സെപ്തംബര്‍ 18 ‘ കേസരി’ പത്രം തുടങ്ങി

സര്‍ക്കാരിന്റെ ശിക്ഷാനടപടികളും , കടവും താങ്ങാനാകാതെ ‘ കേസരി’ പത്രം നിറുത്തുകയും 1936 -ല്‍ ശാരദ പ്രസ് വിറ്റ് പറവൂര്‍ക്ക് താമസം മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

കേസരിയെ പറ്റി മഹാന്മാര്‍
————————

ബഷീര്‍ – മലയാള സാഹിത്യം പുതിയൊരു ആരോഗ്യകരമായ പാന്ഥാവിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ട ചൂണ്ടു പലകയാണ് എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള.

എം. പി. പോള്‍ – ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രമാണ്. ഇന്നത്തെ തലമുറ അറിയുന്നില്ല . പക്ഷെ ഭാവി ചരിത്രകാരന്മാര്‍ അറിയും.

കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള – കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നാം യോജിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ചിരകാലമായി അദ്ദേഹം വളര്ത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന സ്വതന്ത്ര്യ ചിന്തയും ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണവും വിജ്ഞാന തൃഷ്ണയും കേരളീയക്ക് എന്നെന്നും മാര്ഗദര്ശനമായിരിക്കും മലയാക്കത്തിന്റെ തലയായി അദ്ദേഹം സ്മരിക്കപ്പെടും

വയല്കാര് രാമവര്മ്മ – ( മാടവനപ്പറമ്പിലെ ചിത, കവിത)

കേരളം മാടവനപ്പറമ്പില്‍ പുകയുന്നു
കേസരിയുടെ ചിതക്കരികില്‍ നിന്നു മൂകം
———————————–
———————————-
പെരുവാരത്തെത്താപസ്സാശ്രമമുറ്റ-
ത്തിരിക്കുമിരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്‍ മോഹം കേട്ടു
ഒന്നടര്‍ത്തിയെടുത്തോട്ടെ നിന്‍ ചിതാഗ്നിയില്‍ നിന്നെന്‍
ചന്ദനത്തിരിക്കൊരു പൊന്മുത്തു കിരീടം ഞാന്‍.

അക്കിത്തം – ( കേസരി – കവിത)
തെളി മഞ്ഞുടുപ്പിട്ട നാകത്തെച്ചുംബിച്ചും
നില കൊള്ളും സഹ്യന്റെ താഴ്വരയില്‍
അറബിക്കടലിന്റെ കരയികലപ്പറവൂരി-
ലൊരു മുക്കിലൊരു മൂക മന്ദിരത്തില്‍
ഒരു കൊച്ചു ചാരുകസേരയിലൊരു നേര്‍ത്ത
നര രൂപം മലനാടേ , കണ്ടുവോ നീ?
അഴകില്ല ചിത്ത പ്രതാപമില്ലൊരു നേരത്ത്
നരരൂപം മലനാടേ കണ്ടുവോ നീ ?

ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് – ( ധന്യമാനേത്രം , കവിത )

കേരളത്തിലില്ലന്യനത്ര ദീപ്തമാം നേത്രം
കേസരിക്കല്ലാതെന്നും കേസരി ജയിക്കുന്നു
അന്യതാരകളൊക്കെ മങ്ങിയാല്‍ മങ്ങിക്കോട്ടെ
ധന്യമാനേത്രം മാത്രമസ്തമിക്കില്ലെന്നാകില്‍

പി കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായര്‍ ( പാതിരാ താരകം, കവിത)

ഏകാന്ത മൗനം ഭജിച്ചു കെടാവിള –
ക്കേന്തിയ പാതിരാ താരകമാകുന്നു നീ
പാടാത്തീ നീ വിശ്വസാഹിത്യ ദീപ്തിയെ
ത്തേടുവാന്‍ ജീവിത സമര്‍പ്പണം ചെയ്തവന്‍
സാധനാ വ്യോമ സഞ്ചാരിയാകും വിശ്വ
സാഹിത്യ വല്ലരീ കോരകമാണു നീ

കേസരിയുടെ പുസ്തകങ്ങള്‍
————————-

പതിമൂന്നു വിവര്‍ത്തന ഗ്രന്ഥങ്ങളടങ്ങിയ 41 കൃതികള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

ലാര്‍ഡ് കിച്ചനര്‍
പുരാതത്വ പ്രദീപം
അലക്സാണ്ടര്‍ മഹാന്‍
യുളിസസ് ഗ്രാന്റ്
രണ്ട് സാഹസികയാത്രകള്‍
ഐതിഹ ദീപിക
സാന്ധില്യ
വിക്രമാദിത്യന്‍ ത്രിഭുവന മല്ലന്‍
ഹര്‍ഷ വര്‍ദ്ധനന്‍
കാമുകന്‍
കാര്‍മെന്‍
നവലോകം
പ്രേതങ്ങള്‍
രൂപമജ്ഞരി
ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം
ഓമനകള്‍
ആപ്പിള്‍ പൂമൊട്ട്
നോവല്‍ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍
മൂന്ന് ഹാസ്യ കഥകള്‍
മോപ്പസാങ്ങിന്റെ ചെറുകഥകള്‍
സാഹിത്യ ഗവേഷണ മാല
പ്രാചീന കേരള ചരിത്ര ഗവേഷണം
സാങ്കേതിക ഗ്രന്ഥ നിരൂപണങ്ങള്‍
ഒമ്പത് പ്രഞ്ച കഥകള്‍
നാല് ഹാസ്യ കഥകള്‍
സാഹിത്യ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍
ആദം ഉര്‍ബാസ്
കുറെകൂടി
എട്ട് പാശ്ചാത്യ കഥകള്‍
കേസരിയുടെ മുഖ പ്രസംഗങ്ങള്‍
ചരിത്രത്തിന്റെ അടിവേരുകള്‍
കേസരിയുടെ സാഹിത്യ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍
കേസരിയുടെ ലോകങ്ങള്‍
നവീന ചിത്ര കല
ചരിത്ര പഠനങ്ങള്
out line of proto historic chronoligy of western asia
കേസരിയുടെ ചരിത്ര ഗവേഷണങ്ങള്‍ ( നാലു വാള്യം )

കേസരിയുടെ കുടുംബ വിശേഷം
—————————–

1889 ഏപ്രില്‍ 13 ന് തിരുവനന്തപുരം , തമ്പാനൂര്‍ പുളിക്കല്‍ മേലെ വീട്ടില്‍ ജനനം. പിതാവ് മുവ്വാറ്റുപുഴ വടക്കുംചേരി അകത്തൂട്ട് മഠത്തില്‍ ദാമോദരന്‍. തിരുവതാംകൂര്‍ കൊട്ടാരത്തില്‍ സംസ്കൃതാധ്യാപകനായിരുന്നു.

മാതാവ് തിരുവതാംകൂര്‍ അലനാട്ട് വീട്ടില്‍ പാര്‍വതിയമ്മ.

1917 ഏപ്രില്‍ 18 ന് വടക്കന്‍ പറവൂര്‍ വയല്‍വീട് മഠത്തില്‍ ചെല്ലമ്മ എന്ന ഗൗരിയമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ചു .

ആദ്യ മകള്‍ ശാരദ 1918 ഫെബ്രുവരി 21 നു ജനിച്ചു. എട്ടാം വയസില്‍ മരിച്ചു.

രണ്ടാമത്തെ മകള്‍ മുപ്പതാം ദിവസം മരിച്ചു.

മക്കളുടെ മരണവും ശാരദ പ്രസ് പൂട്ടിയതും തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ദാരിദ്ര്യവും അദ്ദേഹത്തെ ദു:ഖത്തിലാഴ്ത്തി. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും പറവൂരിലെ മാടവനപ്പറമ്പിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയ അദ്ദേഹം വര്‍ഷങ്ങളോളം വീട്ടില്‍ നിന്നു പോലും പുറത്തിറങ്ങാതെ കഴിച്ചു കൂട്ടി. തിരു- കൊച്ചി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോന്‍ കേസരിക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും ആരുടേയും ഔദാര്യം സ്വീകരിക്കാന്‍ സന്നദ്ധനല്ല എന്നറിയിക്കുകയാണുണ്ടായത് . ഐക്യ കേരള മന്ത്രി സഭയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ജോസഫ് മുണ്ടശേരി സാഹിത്യ അക്കാദമിയിലേക്ക് കേസരിയുടെ പുസ്തകങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയും പ്രതിഫലമായി അയ്യായിരം രൂപ നല്കുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ അദ്ദേഹമതു സ്വീകരിച്ചു.

ഡിസംബര്‍ പതിനെട്ടിനു കേസരി എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അന്തരിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം
————

വഞ്ചിയൂര്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍, കൊല്ലം ഹൈസ്കൂള്‍, മഹാരാജാസ് സ്കൂള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സ്കൂള്‍ പഠനം.

1908 തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് കോളേജില്‍ നിന്ന് ചരിത്രത്തില്‍ ഒന്നാം ക്ലാസോടെ ജയം.

1913 മദ്രാസ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നും നിയമബിരുദം.

1909 മുതല്‍ 1917 വരെ തിരുവനതപുരം വിമന്‍സ് കോളേജ് തിരു. മഹാരാജാസ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അധ്യാപകന്‍.

1917-1922 അഭിഭാഷകന്‍.

അഭിഭാഷക വൃത്തി ധാര്‍മ്മികതയ്ക്കു നിരക്കുന്നതല്ലെന്നു കണ്ട് നിറുത്തി.

കേസരി സദസ്
————-

1930 കളില്‍ ശാരദ പ്രസില്‍ ഒത്തു കൂടിയിരുന്ന എഴുത്തുകാരുടേയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകരുടേയും കൂട്ടായ്മയാണ് കേസരി സദസ് . തകഴി , പട്ടം താണുപിള്ള , എ വി കൃഷ്ണപിള്ള, കെ. എ. ദാമോദരന്‍ , എന്‍ എന്‍ ഇളയത് , ബോധേശ്വരന്‍ , സി. നാരായണ പിള്ള തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു കേസരി സദസില്‍ ഒത്തു കൂടിയിരുന്നത്.

കേസരി സ്മാരകങ്ങള്‍
——————-

കേസരി സ്മൃതി മണ്ഡപം , പറവൂര്‍

കേസരി മ്യൂസിയം, പറവൂര്‍

കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കോളേജ് – പറവൂര്‍

കേസരി സ്മാരക മന്ദിരം – തിരുവനന്തപുരം

കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള – ടൗണ്‍ഹാള്‍ – പറവൂര്‍

കേസരി സ്മാരക വായനശാല – പൂയപ്പിള്ളീ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleകൈരളി ടി.വി യു.എസ്.എ കവിതാ പുരസ്‌കാരം ഡോണാ മയൂരയ്ക്ക്
Next articleഉത്തരാഖണ്ഡിലൂടെ (ഭാഗം-2
പള്ളുരുത്തി എസ് ഡി പി വൈ ബോയ്സ് ഹൈസ്ക്കൂളില്‍ പ്രധാന അധ്യാപകനായിരുന്നു.സ്വദേശം ചെറായി.ഇപ്പോള്‍ നോര്‍ത്ത് പറവൂരില്‍ താമസിക്കുന്നു.പത്താം ക്ളാസ്സില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യകഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില്‍ ലേഖനങ്ങളും കഥകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ' വസന്തത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മക്ക് ' എന്ന കഥാസമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.ഈ പുസ്തകത്തിന് കോട്ടയം കേന്ദ്രമായുള്ള "പരസ്പരം വായനക്കൂട്ടം പുരസ്ക്കാരം 2020 " ലഭിച്ചു. ഭാര്യ - വി.വി.സിന്ധു ( അധ്യാപിക ) മക്കള്‍ - ഹരിശങ്കര്‍, ഗൗരിലക്ഷ്മി ( വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ) വിലാസം എം എന്‍ സന്തോഷ് മണിയാലില്‍ ഹൗസ് കേസരി കോളേജ് റോഡ് നോര്‍ത്ത് പറവൂര്‍ എറണാകുളം ഫോണ്‍ 9946132439

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English