നുറുങ്ങു കവിതകൾ

ക്രിയകൾ

ശസ്‌ത്രക്രിയകളിൽ

ഇപ്പോൾ ശസ്‌ത്രമില്ല

ക്രിയകൾ മാത്രം

ക്രയവിക്രയങ്ങളുടെ

നേട്ടകോട്ടങ്ങളാണ്‌

ഇന്നത്തെ ശേഷക്രിയകൾ

ശില്‌പി

തുന്നൽക്കാരനാണ്‌

ഏറ്റവും വലിയ ശില്‌പി.

വ്യത്യസ്‌തതയോടെ

മനോഹരവും അരോചകവുമായ

നമ്മുടെ ശില്‌പങ്ങൾ

വാർത്തെടുക്കുന്നത്‌

അയാളാണ്‌.

സ്‌ത്രീ

സ്‌ത്രീ ഹൃദയം

തീ പ്രളയം

കത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ

വളർന്ന്‌, പടർന്ന്‌

വെന്ത്‌ വെണ്ണീറായി.

Generated from archived content: poem9_nov.html Author: nazeer_zeenalayam

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here