കണ്ണ്‌

കണ്ണുണ്ടായതു കാണാനല്ലേ

കാണേണ്ടതു നാം കണ്ടേതീരൂ

കാണാനുളളതു കണ്ടാൽ തന്നെ

കൊളേളണ്ടതു നാം കൊളളാറില്ല

കണ്ണിനു കാണാൻ കഴിയുന്നതിലും

കാണാൻ പലതും കണ്ടിട്ടുമുലകിൽ

കണ്ണതിനാലെ കാണണമൊന്ന്‌

കണ്ണുന്നുളളിൽ കണ്ണായ്‌ വേറെ.

Generated from archived content: poem5_aug.html Author: md_raveendran

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here