രണ്ടു കവിതകൾ

നിർദ്ദയം

ഓർമ്മ മുറിച്ചു കടന്നാൽ

തിരമുറിച്ചു കടന്നാൽ

മുന്നിൽത്തെളിയും

അഗാധ നീലിമ.

ഒന്നും മുറിക്കാതെ

നടന്നൊരെന്നെ

നാലു കഷ്‌ണമായി

മുറിക്കുന്നു,

ലോകം….

ഷാപ്പ്‌

ഒരു ജാതി

ഒരു മതം

ഒരു ദൈവം

മനുഷ്യന്‌….

മതമേതായാലും

പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ

നാലുകാലിൽ

നന്നായാൽ മതി.

Generated from archived content: poem11_aug.html Author: c_shajiv

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here