കവിതകെട്ടുമുടലുകൾ

i-love-roses-cover_1401649826_crop_550x359

 

ഇന്നലെ സ്വപ്നത്തില്‍…,

ഇന്നലെ സ്വപ്നത്തില്‍,

ഒരു പട്ടാപ്പകല്‍…

പരസ്പരം കെട്ടു പിണഞ്ഞൊരു

കവിത കൊരുക്കുകയാണ് നമ്മള്‍…

നിന്‍റെ ഇടത്തേക്കാതിലെ കറുത്ത

മറുകിലാണാരംഭിച്ചത് വലത്തേ

മാറിലെ കറുത്തമറുകിലാണവസാനിയ്ക്കേണ്ടത്…

സ്വപ്നങ്ങളിലെങ്ങനെ

മുന്‍വിധികളുണ്ടാകുമെന്നാണ്………..

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here