കവിതാ വഴികൾ 2017

22519469_918525724961295_3798300851869866110_n

2017 ഒക്ടോബർ 21 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിൽ മലയാള കവിതയിലെ വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശില്പശാല.സമകാലിക മലയാള കവിതയുടെ രചന രീതികൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ,സാമൂഹികവും ,രാഷ്ട്രീയവും മതപരവുമായ അംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മ.തുറന്ന ചർച്ചകൾക്കും ,സംവാദങ്ങൾക്കും വാസിയൊരുക്കുന്ന ഇടം.സി.എസ് വെങ്കിടേശ്വരനാണ് ശില്പശാല നയിക്കുന്നത്.വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി മുതൽ കവിയരങ്ങ്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here