കവിത വായന

21761858_10155745718468415_874598585015234379_n

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ് കംപാരറ്റീവ് ലിറ്ററേറ്റച്ചറിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒക്ടോബർ നാല് വൈകിട്ട് 5 .30തിന് കവിത വായന സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവി സച്ചിദാനന്ദൻ പരിപാടി ഉൽഘാടനം ചെയ്യും.ആലംകോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ ,അമ്മു ദീപ ,പി.രാമൻ ,വീരാൻകുട്ടി ,പി.പി .രാമചന്ദ്രൻ ,ടി.ജി .നിരഞ്ജൻ ,എം.ജീവേഷ് തുടങ്ങിയ മലയാള കവിതയിലെ വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here