കശാപ്പുകാരന്റെ ആത്മകഥ

fb_img_1509605352199

വളരെ സൂക്ഷമാണ്  ഈ കഥാകൃത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രബോധം. ഓരോ കഥക്കും ഒരുക്കിയ ഭൂമിശാസ്ത്ര പശ്ചാത്തലം ഉചിതം. അത് കഥക്ക് വിശ്വസിനീയതയും ,പാരായണക്ഷമതയും ,ഇതിവൃത്തത്തിന് മിഴിവും നൽകുന്നു.

വർഗീസാന്റണി (അവതാരികയിൽ)

പ്രസാധകർ പായൽ ബുക്ക്സ്

വില 90 രൂപ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here