കല്ലുവില..?

 

rock-drawing
അടിവയറ്റില്‍ തിളച്ചുമറിയുന്ന വേദനയുമായിട്ടാണ് അയാളെ ഡോക്ടർക്ക് മുന്നില്‍ എത്തിച്ചത്.
പരിശോധനകള്‍ കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടര്‍ വിധിച്ചു: “സ്കാന്‍ ചെയ്യണം…”
സ്കാന്‍ ചെയ്തു.
റിസൾട്ട് നോക്കി ഡോക്ടര്‍ വീണ്ടും വിധിച്ചു: “വൃക്കയില്‍ നാല് വലിയ കല്ലുകള്‍ കിടപ്പുണ്ട്…കൂടെ കുറെ ചെറുകല്ലുകളും..ഉടന്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ നടത്തണം..”
ഓപ്പറേഷന്‍ നടത്തി.
കല്ലുകളെല്ലാം പുറത്തെടുത്തു. ഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും വിധിക്കാതിരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.: “കല്ലുകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കണം. റിസൾട്ട്  വരട്ടെ..”
റിസൾട്ട് വന്നു.
ഡോക്ടര്‍ ഇങ്ങനെ വിധിച്ചു: “വലിയ കല്ലുകളില്‍ ഒന്ന് “ഇന്ദ്രനീലം”..രണ്ട്..”മാണിക്യം.”..മൂന്ന്..”മരതകം”..നാല്..”വജ്രം”..ചെറിയ കല്ലുകള്‍ എല്ലാം “പവിഴക്കല്ലുകളാണ്”… എല്ലാ കല്ലുകള്ക്കുംയ കൂടി ഏകദേശം വില “അഞ്ചു കോടി പത്തു ലക്ഷം രൂപ” വരും.. എന്റെു കമ്മീഷന്‍ 50% ….ബാക്കി തുകയ്ക്കുള്ള ചെക്ക്….ഇതാ…..”

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here