കാലത്തിനൊപ്പം

സ്വപ്നം കാണാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും വിറ്റ്
അടിമകളായ് വിലപിക്കുമെന്‍ തോഴരെ,
നിങ്ങളൊടെനിക്കു വെറുപ്പാണ് .

കടമാണെങ്കില്‍ പോരട്ടെ രണ്ടെന്നു
ചൊല്ലും ശീലം
നമ്മള്‍ തന്‍ കാലനെന്നറിയുക .

ചെന്നായ അണിഞ്ഞ ആട്ടിന്‍തോലിനിന്ന്
വെണ്മയുടെ പരിവേഷമാണ്,

ഏതു ഫക്കീറിനും വേണ്ടത്
കറന്‍സിയിലൊതുങ്ങിയ ഫക്കീറിനെയാണ്.

സേവനം തൊഴിലാകുമ്പോള്‍
ജീവിതം കച്ചവടമാകുമ്പോള്‍
കണക്കുകള്‍ ബന്ധങ്ങളെ വിഴുങ്ങുമ്പോള്‍
നിങ്ങളോടുള്ള എന്റെ വെറുപ്പ്
നഷ്ടമാകുന്നു.

ഈ പകിട കളിയില്‍
ഞാനും
ഒരു
കരു.
മുഖം മനസിന്റെ കണ്ണാടിയല്ല.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here