ജന്മാഷ്ടമി പുരസ്‌കാരം കലാമണ്ഡലം ഗോപിക്ക്

 

ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ബാലഗോകുലം സംസ്ഥാന സമിതി നൽകി വരുന്ന ജന്മാഷ്ടമി പുരസ്‌കാരം കലാമണ്ഡലം ഗോപിക്ക്. കൃഷ്ണദർശനങ്ങളെ മുൻനിറുത്തി സാഹിത്യം, കല, വൈജ്ഞാനിക രംഗങ്ങളിൽ മികച്ച സംഭാവന നൽകിയവർക്കാണ് പുരസ്‌കാരം.
50,000 രൂപയും ശില്‍പ്പവും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങിയതണ് പുരസ്കാരം. 26 ന് തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി പുരസ്കാരം സമര്പ്പിക്കും.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here